Олив Лайт
   
Олив Лайт Италик
   
Олив Нормал
   
Олив Нормал Италик
   
Олив Нормал Болд
   
Олив Нормал Болд Италик
   
Олив Болд Конденсед
   
Олив Болд Конденсед Италик
   
Олив Блек
   
Олив Блек Италик
   
Олив Компакт
   

Олив Компакт Италик

   
Цена

Лиценз за работа с шрифтовете на 3 работни места можете да закупите от офиса ни в София.
Цените са както следва:
- Шрифтова гарнитура "Олив"
- Единично начертание - 20 лв.
- Всички начертания / 12 бр. / - 180 лв.