EUROPEAN UNION   ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020


МАТЕРИАЛИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014 - 2020 г.


Оперативните програми финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са важен финансов инструмент за подобряване на развитието на България и качеството на живот на  българите. Същевременно бенефициентите по тези програми се задължават да осигурят публичност на изпълняваните от тях проекти съгласно Националната комуникационна стратегия
за периода 2014 - 2020 г.
Нашата цел е да подпомогнем бенефициентите на Оперативните програми като изработим задължителните рекламно - информационни материали:
СТИКЕРИ, ВРЕМЕННИ ТАБЕЛИ, ПОСТОЯННИ ТАБЕЛИ, БИЛБОРДОВЕ, ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ и др., съгласно Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.  
За запитвания -office@rekas.com или тел. 0898 548 902